Бизнес-план спортивного зала ценового сегмента «лоу-кост»

БІЗНЕС-ПЛАН СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ЦІНОВОГО СЕГМЕНТУ “ЛОУ-КОСТ”

Зміст статті

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Мета проекту – організація спортивного залу цінового сегмента «лоу-кост» в м Києві, м. Одеса. Проект має як комерційну, так і соціальну складову, забезпечуючи доступний за ціною здорове дозвілля молоді.

Спортивний зал розташовується на орендованій площі, в підвальному приміщенні житлового будинку.

Цільова аудиторія – молоді люди (чоловіки) у віці 15-35 років з низьким та середнім рівнем доходу, які цікавляться спортом.

Обратите внимание

Основними передумовами успішної реалізації проекту є: зростання ринку спортивно-оздоровчих послуг навіть в умовах кризи та відсутність спортивних закладів в розглянутому районі при вкрай високої щільності населення.

Інвестиційні витрати спрямовані на придбання тренажерів, облаштування приміщення, а також на формування фонду оборотних коштів, з якого покриваються збитки до виходу проекту на окупність. Основні показники ефективності наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Основні показники ефективності проекту.

1 Термін окупності (PP), міс. 9
2 Дисконтований термін окупності (DPP), міс. 9
3 Чиста приведена вартість (NPV), грн. 120 402
4 Коефіцієнт рентабельності інвестицій (ARR),% 21,98%
5 Внутрішня норма прибутку (IRR),% 13,51%
6 Індекс прибутковості (PI) 1,29

2. ОПИС КОМПАНІЇ ТА ГАЛУЗІ

Послуги тренажерного залу – це частина ринку спортивно-оздоровчих послуг, який, в свою чергу, є частиною ринку платних послуг. Платні послуги є важливою частиною в структурі витрат населення.

Однак, за часткою платних послуг в структурі валових витрат на душу населення, Україна значно відстає від розвинених країн. В першу чергу, це відбувається через відносно низький рівень доходів та великої частки в них витрат на продукти харчування.

Зі збільшенням доходів, частка витрат на продовольство буде знижуватися, а частка витрат на платні послуги збільшуватися.

Експерти відзначають постійне падіння реальних наявних доходів населення з 2013 року; тільки в I кварталі 2016 року ці фірми впали на 4,7%. Це падіння викликало скорочення витрат домашніх господарств на 3,3%, що, в свою чергу, негативно позначилося на динаміці ВВП – воно призвело до падіння валового внутрішнього продукту на 2,2% в річному вираженні.

При цьому, за словами аналітиків, споживання платних послуг відрізняється високою стабільністю на тлі падіння попиту на товари (в першу чергу тривалого користування) – в 2015 році попит на послуги впав всього лише на 3%, в той час як стиснення роздрібної торгівлі склало 14%. Обсяг ринку платних послуг у 2015 році (підсумки 2016 року ще підводяться) склав 69 трлн грн., Що відповідає 18,3% доданої вартості всього ринку послуг країни.

У першому півріччі 2016 року темпи падіння попиту на платні послуги сповільнилися – зниження попиту склало 1,9% в річному вираженні. Протягом окремих місяців (лютий та травень) спостерігалися позитивні темпи приросту.

Найбільший обсяг споживання платних послуг припадає на три сфери: житлово-комунальні послуги (29,5%), транспортні послуги (16%), послуги зв’язку (12,1%). Близько 14% припадає на побутові послуги (техобслуговування та ремонт транспортних засобів, ремонт чи будівництво житла та інші).

Важно

Частка медичних послуг (включаючи санаторно-курортні) склала близько 9%, освітні послуги – 7,8%.

Відзначається зниження частки трьох ключових видів платних послуг з 76,3% в 2013 році до 74,6% в 2015 році, при цьому в тому ж періоді зросли частки медичних (з 7,9% до 9%) та освітніх (з 7,2% до 7,8%) послуг.

Малюнок 2. Структура платних послуг населенню, поквартально,%, 2013 – 2016 рр.

Ринок спортивних послуг в цілому зазнає певних труднощів, що ведуть до спаду його обсягів. Падіння, що почалося в 2013 році, триває досі. Це викликано загальним погіршенням економічної обстановки в країні. Щорічний приріст до 2013 року становив понад 22%, а потенційна місткість ринку оцінювалася в 1 млрд доларів, при тому, що ринок дуже далекий від насичення.

Значна частина системи фізичної культури та спорту традиційно фінансується за рахунок держави. До 2013 року бюджетні асигнування стабільно росли, хоча і були істотно нижче рівня розвинених країн, де на галузь виділяється близько 2% ВВП.

В Україні цей показник майже в десять разів нижче. Приватні інвестори проявляють інтерес до ринку, проте, він був не дуже великий навіть у докризовий період.

Здебільшого, інтерес приватних інвесторів пов’язаний більше з особистими інтересами та хобі, ніж з формуванням прибуткового бізнесу.

Всі діючі в галузі спортивно-оздоровчих послуг організації можна розділити на дві категорії: комерційні та некомерційні. Перші створюються з метою отримання прибутку, другі спрямовані на те, щоб зробити спортивні послуги доступними для малозабезпечених верств населення. На даний момент на ринку існує дисбаланс.

Державне фінансування направлено в першу чергу на реалізацію масштабних проектів (будівництво інфраструктури до Чемпіонату світу з футболу 2018 року), а також на невеликі спортивні структури та заклади (зазвичай фінансуються з регіонального бюджету).

Совет

Приватні інвестори вкладають гроші в фітнес-клуби, частка яких досягає 70% в загальному обсязі інвестицій.

Фінансова криза та падіння реальних доходів населення в 2014 році вплинули і на сферу фітнес-послуг. Проте, не дивлячись на такий негативний вплив, ринок продовжив зростати. При цьому його темпи зростання, за деякими оцінками, досить значні для української економіки.

Згідно з даними дослідження ринків, в 2017 році ринок фітнес-послуг зріс на 18,1% в грошовому вираженні і на 5,6% в реальному (натуральному). Сукупний обсяг ринку, включаючи супутні напрямки (Кроссфіт, індивідуальні тренування) склав за підсумками року близько 29,5 млн грн.

Ринок спортивних послуг в Україні має виражену географічну диверсифікацію. Виділяють чотири основних напрямки: столичний регіон, де ринок розвинений найбільше, Львів з високим рівнем розвитку, міста-мільйонники з молодим і відносно слабко розвиненим ринком та інші міста України.

Що стосується висококонкурентних столичних ринків, дослідження показали, що навіть при високій насиченості, вони все ще мають можливості зростання. В першу чергу, це стосується спортивних закладів з вартістю абонемента до 10 000 гривень, тобто представників сегментів «Комфорт», «Економ» та «Лоу-кост».

Говорячи про Київ, слід також відзначити високу насиченість, в той час як околиці спальних районів практично не охоплені.

Малюнок 4. Структура ринку спортивних послуг Києва та Києвської області,% від сукупної виручки.

Проект передбачає створення нового суб’єкта підприємництва, організацію тренажерного залу на території Дарницького району міста Києва. Чисельність населення району – 87 907 чоловік при високій щільності – 3 147 чол./км2. При цьому, в безпосередній близькості відсутні заклади подібного характеру в даній ціновій категорії.

Обратите внимание

Необхідність послуги проекту обумовлена ​​малорухливим способом життя сучасного міського жителя та необхідністю фізичних навантажень. З огляду на соціальний статус основної частини населення району, вибір цінового сегмента «лоу-кост» є найбільш доцільним.

Тренажерний зал орієнтований тільки на силові тренування (без кардиотренажерів), що дозволяє зробити його максимально компактним. Крім власного тренувального залу передбачені також роздягальня та душова.

3. ОПИС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Проект надає спортивно-оздоровчі послуги – заняття на силових тренажерах і з вільними вагами (штанги, гирі, гантелі). З метою економії коштів при придбанні обладнання, а також для скорочення необхідної площі залу, упор робиться в першу чергу саме на роботу у вільній вазі. Набір тренажерів – мінімальний. Список тренажерів наведено в Табл. 2.

Таблиця 2. Список обладнання для занять.

Найменування Опис
1 Лава для вправ зі штангою та гантелями Універсальна лава з регульованою спинкою для широкого набору вправ з вільними вагами
2 Лава для тренування преса чи спини Лава для вправ на тренування м’язів преса та спини
3 Лава для жиму штанги лежачи Атлетична лава для жиму лежачи призначена для виконання вправ з олімпійською важкоатлетичною штангою. Потужна зварна конструкція розрахована на навантаження до 600 кг. Лавка для штанги оснащена висувними телескопічними елементами.
4 Тренажер «батерфляй» для грудей Тренажер блоковий для розвитку грудних м’язів
5 Тренажер «вертикальна тяга» Тренажер блоковий для розвитку найширших м’язів
6 Турнік та бруси Безнагрузочні снаряди для широкого спектра вправ
7 Штанги, гантелі, гирі Вільні ваги різної маси для широкого спектра вправ

У залі постійно присутній тренер-інструктор, який може допомогти в складанні індивідуальної програми тренувань (послуга входить у вартість абонемента). Індивідуальні тренування не передбачені.

Вартість місячного абонемента – 200 гривень на людину з можливістю безлімітного відвідування тренажерного залу. Існує можливість придбання річного абонемента, при цьому знижки на нього відсутні – вартість 2 400 гривень.

Площа та планування залу припускають можливість комфортного заняття одночасно для 25 осіб. Крім власне тренувального залу, є також роздягальня та душова на три кабінки.

4. ПРОДАЖ ТА МАРКЕТИНГ

Цільова аудиторія проекту – молоді люди (чоловіки) у віці 15-35 років, які захоплюються спортом різних видів, в першу чергу силовими та бойовими (важка атлетика, пауерліфтинг, з низьким і середнім рівнем доходу. Ціновий сегмент проекту – «лоу-кост» (до нього ставляться спортивні клуби з вартістю річного абонемента менш 3500 гривень).

Політика просування заснована на передачі інформації про зал від одних відвідувачів іншим, що не вимагає фінансових витрат. Для початкового залучення клієнтів використовується яскрава вивіска над входом, розповсюдження рекламних листівок по під’їздах прилеглих житлових будинків, а також реклама в соціальних мережах.

Источник: https://busines.in.ua/biznes-plan-sportyvnogo-zalu-tsinovogo-segmentu-lou-kost/

Большая разница: SIM-Networks или лоу-кост?

Вообще-то «лоукост» – термин, вошедший в наш обиход из сегмента авиаперевозок. Компании, выбравшие для себя бизнес-модель максимальной экономии на тех опциях, от которых можно отказаться, если сформулировать цель полета просто как перемещение из пункта А в пункт В.

То есть сведение бесплатных функций к минимуму: посадочное место, малогабаритная ручная кладь, онлайн-регистрация на рейс. Пожалуй, на этом все.

Остальное (наличие фиксированных пассажирских мест, питание и напитки, перевозка багажа, регистрация на рейс в аэропорту, видео в салоне и т.д.) – платное. Зато экономия по сравнению с обычным рейсом может составить один-два порядка.

Но вам придется заплатить полную сумму за багаж, например, если размеры вашего рюкзака превышают установленную компанией норму даже на пару миллиметров.

Как правило, авиа-лоукостеры о своем транспортном составе заботятся очень тщательно. Даже несмотря на то, что предпочитают в целях экономии использовать один тип самолетов, чтобы не было лишних расходов на обучение персонала и техобслуживание, – самолеты стараются поддерживать в состоянии, близком к идеальному, чтобы дольше налетали.

Но в салоне не будет деления на эконом-класс, бизнес-класс и VIP-класс – такое сегментирование не вписывается в концепцию лоукоста, поскольку генерирует дополнительные гарантированные расходы на обязательные статусные сервисы. Точно так же у хостеров, работающих по модели лоу-кост (часто называемых также лоухостерами), нет отдельных клиентов – есть клиентская масса.

Даже если ваш средний чек составит пару тысяч долларов в месяц.

Если же вы любите летать с комфортом, вытянув ноги, подремать в пути, завернувшись в плед (если перелет многочасовой), посмотреть видео или послушать музыку, обязательно сделать сакраментальный выбор «курица или рыба», и очень хотите сидеть возле окна или, напротив, у прохода, на своем фиксированном месте, и не переплачивать за крупногабаритную косметичку как за багаж, – просто совет выбирать авиакомпании не из лоукост-сегмента. Если позволяет доход и статус диктует, полет бизнес-классом – оптимальный выбор для тех, кому важен индивидуальный сервис даже в таких мелочах, как перемещение из пункта А в пункт В. Или хостинг, за который вы платите исключительно в объеме потребленных ресурсов.

2. Возможность выбора и индивидуальный подход – вместо шаблонов и конвейера

Аналогия вторая. Обеденная

Ресторан быстрого питания MакУтка. Яркие краски, чистые помещения, стандартное меню, много денег вложено в раскрутку бренда. Уважаемая компания. Стоимость меню по всему миру плюс-минус одинаковая (с поправкой на покупательную способность населения).

Вкусовые качества – на любителя, но любителей более чем хватает. Потому что быстро, потому что удобно, потому что «его все знают». О качестве кухни или «здоровости» еды речь не идёт.  Это фастфуд.

  Туда идут, зная, что в «Маке» не стоит ждать индивидуальной обходительности и особого отношения к клиенту, даже если клиент – рок-звезда. Есть очередь в кассу – в ней стоят все, и начальник отдела крупного банка, и уличный художник.

Важно

Оба закажут стандартное меню; единственная степень свободы – выбор соуса, но и этот штрих входит в стандарт ценовой политики заведения. Обоим может проехаться по обуви влажной шваброй невыспавшаяся уборщица. Обоим может улыбнуться привлекательная девушка за кассовым аппаратом.

Кстати, и рискуют оба одинаково: пережаренная картошка может вызвать изжогу. Но они идут туда – каждый по своим мотивам. Одному хочется быстро насытиться в перерыве между встречами, другому – просто подкрепиться по карману. Одинаковые для «Мака» и такие разные по образу жизни…

А вот другая грань реальности – белоскатертный ресторан с авторской кухней, спрятавшийся в уютной зелени парка. Достаточно далеко от дороги, чтобы избавить от шума и пыли посетителей, и достаточно близко, чтобы быть замеченным потенциальным клиентом.

Приветливая хостесс встречает вас так, словно все это заведение было построено исключительно ради вашего сегодняшнего визита; она уточняет ваши предпочтения по размещению и предлагает вам идеальный столик. Предупредительный официант, появляющийся возле вас за секунду до того, как вы решаете сделать заказ.

Блюдо, приготовленное поваром в точности, как вы заказывали: говядину чуть недожарить, а корнишоны заменить каперсами. И, конечно, бокал красного. В общем, никаких «тефтель к рису, а рыба к макаронам – и не вздумайте менять».

Да, заведение не на любой карман. Но за эти деньги вы получаете комфорт, изысканную кухню, минимизацию рисков, связанных с кондиционностью продуктов или способом приготовления блюд. Вы получаете персональное обслуживание и чувствуете себя Царем горы. И это очень здорово.

3. В критических ситуациях – поддержка провайдера вместо тишины

Аналогия третья. Автомобильная

Возьмем, две марки автомобилей. К примеру, BMW и Peugeot. У обоих четыре колеса, кузов, руль и прочая атрибутика. Оба могут ехать со скоростью 200 км/ч.

Дизайнеры постарались, и оба четырёхколёсных могут эффективно повышать степень привлекательности своего владельца в глазах противоположного пола. Всё это есть и нещадно эксплуатируется.

И как будто нет различий – ровно до тех пор, пока «что-то пошло не так».

Например, вы «поломались». Стали посреди дороги в чистом поле. А сверху ливень. И ночь. И ни людей, ни телефонов поблизости. А сотовый сел. О ужас… думаете вы, потому что единственное, что вам остается – это вернуться в салон и стараться не замерзнуть до утра, надеясь, что кто-то проедет мимо и поможет…

Да, но из BMW вы можете не выходить вовсе. Или выйти – определить проблему, слегка освежиться под дождем и вернуться на свое место.

Нажать специальную кнопку «SOS» – и в большинстве стран мира оперативно придет обратная связь на телефон.

Ах да, он же разрядился… Тогда просто сидим и (ОЧЕНЬ недолго!) ждем, когда придет помощь – по сигналу GPS-маячка. Помощь придет – замерзнуть не успеете.

И таких мелочей – масса: то, что есть в BMW и нет в автомобилях подешевле и попроще. А в остальном – да, машины одинаковые. Четыре колеса, руль, бибикалка…

4. Продукты масс-маркета не предназначены для решения особых задач

Аналогия четвёртая. Гардеробная

Представьте, внезапно вам прислали приглашение на гербовой бумаге. За подписью… скажем, Кэтрин, герцогини Кембриджской. Вас ждут к королевскому двору Великобритании для участия в торжественном праздновании годовщины бракосочетания Кейт и Уильяма. Прекрасный повод. И очень обязывающий.

Есть определенный дворцовый протокол, которому следует соответствовать и приглашенным лицам. И вы отправляетесь выбирать костюм… Конечно, в «Ашане» вы его брать не станете.

Хотя, если бы вас пригласила на пикник по поводу годовщины свадьбы соседка, с которой вы вместе росли, – другое дело: футболочка веселенькой расцветки и шорты с распродажи вполне годятся.

Но если речь идет о серьезном мероприятии, имеет смысл вложиться в костюм, сшитый по индивидуальным меркам.

Совет

Профессиональный портной сделает необходимые замеры (помимо стандартных ОГ-ОТ-ОБ), расчертит лекала, обязательно учтет фактуру ткани, из которой будет шиться ваш наряд, толщину ниток, плотность стежков, – всё, до малейших деталей, от чего зависит идеальная посадка вашего костюма по вашей фигуре. Ведь главное – что? Верно, чтобы костюмчик сидел.

Хотя, по большому счету, если у вас стандартная фигура, которая соответствует усредненным меркам, вам может подойти и типовая одежда с масс-маркета. Всё зависит от ваших личных параметров и пристрастий. И повода нарядиться…

5. «Бесплатно», но удручающе, или «за деньги» и качественно

Аналогия пятая. Медицинская

Сохранившиеся рудименты советской системы бесплатного здравоохранения – наши прекрасные районные поликлиники.

Унылой окраски стены, чахлые растения в кадках на полу, бумажные учетные карточки, раздраженные тетки в регистратуре, угрожающие объявления на обшарпанных дверях кабинетов: «Без карточки врач не принимает! Прием врача только при наличии паспорта!» Неухоженная мебель, помнящая похороны Брежнева. Над всем этим – равнодушно-утомленного вида персонал. Словом, настоящий рай для фанатов жанра хоррор.

Впрочем, если вы хотите получить причитающийся базовый объем медицинских услуг, гарантированный вам пропиской по месту жительства, и вас ничто не смущает – вы его, худо-бедно, получите.

И вполне возможно, что врач проведет верную дифференциальную диагностику и избавит вас от массы неприятностей. Но оградить вас от «приветливости» персонала и некомфортной обстановки в учреждении не сможет.

Такова цена условно-бесплатного обслуживания.

И всегда есть альтернатива – платные клиники. Там корректность и доброжелательность персонала (за редким исключением) – обязательный пункт SLA. Да, весь спектр услуг, начиная от первичной консультации (и иногда даже расходных материалов для проведения осмотра) до постоперационного ухода жестко тарифицирован.

Не всем и не всегда эти тарифы подходят. Но, обращаясь в платную клинику, мы платим больше за комфорт и бережную обходительность, за светлые одноместные палаты с телевизором и одноразовые системы для анализов, за вежливость и надежду на то, что «если за деньги, то качественно».

И практика показывает, что чаще всего – качественно.

6. «Ходим строем» или «у каждого свой вкус»

Аналогия шестая. Путешественническая

Вы любознательны, вам интересны дальние страны с их местными традициями и национальным колоритом. Вы готовы отправиться в путешествие, чтобы утолить свою жажду познания.

Что вы выберете – пакетное предложение или индивидуальный самостоятельный тур? Здесь нет правильного или неправильного ответа; здесь играет роль только ваша готовность использовать тот или иной набор средств для достижения цели.

Пакетный тур предложит вам базовый набор туристических услуг, составленный в соответствии с предпочтениями туроператора, либо по результатам опроса других туристов. Потому что пакетные туры ориентируются на массовый потребительский спрос. И важных для вас нюансов он с большой степенью вероятности может не учесть.

В пакетное предложение входят, как правило: трансфер, проживание, питание, страховка, экскурсии, услуги гида. Если в такой тур входят экскурсии, будьте готовы к тому, что вы можете не осмотреть того, что хотели, не успеть на трансфер, не выспаться, не наесться, потому что всё пройдет в спешке.

Обратите внимание

Но зато вы точно привезете магнитик на холодильник и похвастаетесь в соцсетях фотографиями «Я на фоне чего-то» с хештегом #сказочное.

Да, свою основную цель побывать в определенном месте вы выполните. Но вполне может случиться, что ожидаемого удовольствия вам это путешествие не принесет.

А если вы не любитель полумер, групповые пробежки по достопримечательностям вряд ли вас обрадуют. Тогда вам нужен индивидуальный самостоятельный тур.

Его могут помочь разработать и в турагентстве, подобрать вам оптимальный трансфер, учитывающий маршрут перемещений, выбрать и забронировать отели, порекомендовать, на что обратить внимание во время осмотров туристических объектов и где лучше насладиться местной кухней.

Чувствуя себя уверенно и свободно, вы можете варьировать время пребывания в том или ином месте, можете брать напрокат автомобиль, можете даже – если у вас есть талант – найти себе приключение. Индивидуальный тур, конечно, обойдется дороже пакетного. Но и положительных впечатлений от него у вас точно будет больше.

Вместо послесловия. Хостинговое

Все приведенные выше аналогии всего лишь иллюстрируют различия между бизнес-моделями в разных ценовых сегментах. И обязательно стоит учесть, что лоу-кост – отнюдь не синоним чего-то плохого или неприятного.

Нет, он всего лишь предлагает в продукте необходимый минимум функций – тех, без которых продукт теряет смысл. Например, покупая на распродаже у мебельной фирмы типовой шкаф по бросовой цене, стоит быть готовым к тому, что вещи в нём гарантированно поместятся.

Правда в этом шкафу может не оказаться необходимого вам пантографа, или будет один выдвижной ящик вместо трех, или цвет не подойдет к вашему интерьеру. Однако это не означает, что он перестанет быть шкафом в принципе – просто не совсем удовлетворит ваши запросы своей стандартной конфигурацией.

Либо вы можете заказать у дизайнера индивидуальный проект – несколько дороже, зато в точности отражающий все ваши пожелания и располагающий необходимым функционалом.

Поэтому, возвращаясь к вопросу, заданному в начале нашей статьи, констатируем: экономить следует разумно, иначе скупость вынудит платить за ошибки не только дважды, но и трижды, четырежды, пока терпение не лопнет. А зачем переплачивать за то, что можно приобрести один раз, но – правильно?

Выбор – только за вами: готовы ли вы мириться с ограничениями лоу-коста или все-таки решитесь попробовать по-настоящему классный хостинг в Германии, хостинг, которого вы достойны…

Источник: https://www.sim-networks.com/blog/six-major-differences-between-enterprise-and-low-cost-hosting-providers

Лоу-Кост Фитнес Клубы Определили Развитие Фитнес-Индустрии в 2016 Году

Так, количество членов в “low-cost”-клубах выросло на 4,4% до 56,4 млн человек.

При этом, Германия с 10,1 млн клиентов укрепила свои позиции как страна с наибольшим членством, впервые превысив отметку в 10 млн членов именно в прошлом году. Кроме нее, также Великобритания (9.

3 млн), Франция (5.5 млн), Италия (5.3 млн) и Испания (5.1 млн) составили первую пятерку европейских рынков по показателю членства.

Что касается лидирующих фитнес-сетей, то ими стали McFIT Group (1.5 млн членов), Basic-Fit (1.21 млн членов) и Pure Gym (0.82 млн членов) по критерию членства.

Первую пятерку замыкают сети Clever Fit и Health and Fitness Nordic с показателями 0.55 млн клиентов и 0.54 млн соответственно.

Таким образом, на долю 30 крупнейших фитнес-компаний приходится 12,7 млн членов, что составляет 22,5% от совокупного членства в целом по Европе.

Важно

В докладе говорится, что рост членства обусловлен не только развитием бюджетных фитнес-сетей, но также и распространением специализированных клубов типа “boutique”. Следует отметить, что по показателю доходности европейский фитнес-рынок (с доходом в $28.1 млрд) можно считать самым крупным в мире.

Таким образом, европейский фитнес-рынок обогнал американский, который продемонстрировал доход в $24.9 млрд.

Рост доходов фитнес-сектора сопровождался увеличением рыночной стоимости, которое составило 3,1% по сравнению с 2015 годом.

Так, показатели роста рыночной стоимости по отдельным европейским странам составили: Швейцария (+5,8%), Германия (+4,6%), Финляндия (+4%), Швеция (+3,9%) и Турция (+3,4%).

В списке фитнес-сетей, которые обеспечили наибольшую доходность в совокупном показателе европейского рынка, такие компании: Virgin Active ($532.4 млн), David Lloyd Leisure ($471 млн) и Migros Group ($390.5 млн).

Замыкают первую пятерку Health and Fitness Nordic ($359.5 млн) and McFit Group ($348.9 млн). Таким образом, выручка 10 наиболее успешных компаний выросла на 12,2% до $3,2 млрд.

Активность в плане слияний и поглощений на протяжении 2016 года также оставалась высокой и была отмечена 17 крупными сделками.

С точки зрения проникновения на рынок, то есть увеличения продаж, самое высокое место среди европейских стран занимает Швеция (21,1% населения являются регулярными членами фитнес-клубов). Первую пятерку лидеров также составляют Норвегия (19,2%), Нидерланды (16,7%), Дания (15,8%) и Великобритания (14,1%).

Эксперты из EuropeActive прокомментировали эти результаты следующим образом: “2016 год стал годом стремительного роста с точки зрения членства и рыночной стоимости и заложил основы последующего роста фитнес-сектора и в 2017 году. Это показывает, что продукты и услуги нашей отрасли остаются привлекательными для потребителей по всей Европе, что дает основания ожидать увеличения совокупного членства до 80 млн человек к 2025 году”.

Источник: https://consultingforfitness.ru/fitness-news/lou-kost-fitnes-kluby-opredelili-razvitie-fitnes-industrii-v-2016-godu/

Концепция бизнес-модели low-cost (авиакомпании). Реферат. Транспорт, грузоперевозки. 2014-01-29

Концепция бизнес-модели low-cost (авиакомпании)

авиакомпания минимальный тариф бюджетный

Low Cost перевозчик (бюджетный перевозчик) — это перевозчик, который предоставляет услуги по минимальным тарифам и с минимальным бесплатным сервисом. С точки зрения развития маршрутной сети, такие перевозчики работают в сегменте ближне- и среднемагистральных линий. Low-Cost авиакомпании работают в сегменте простых пассажиропотоков.

Эффективное использование такой бизнес-модели возможно на тех рынках, где коммерческие права регулируются на принципах ОPEN SKY.

В основе концепции низкотарифных перевозок лежит идея того, что при цене, сопоставимой с железнодорожными тарифами, потребитель получает возможность значительной экономии времени, возможность оптимизировать свое личное расписание за счет предложения высокой частотности рейсов в разное время суток.

Совет

Родина концепции лоу-кост — США Сегодня не все low cost авиакомпании похожи друг на друга.

За последнее десятилетие бурного роста во всем мире появилось более 100 новых авиакомпаний, начавших полеты по принципам low cost — low fare (низкие расходы — низкие тарифы).

Некоторые классические авиакомпании под давлением конкуренции также изменили свои бизнес модели, превратившись в авиакомпаний-дискаунтеров. Появление новых и развитие существующих авиакомпаний разнообразят модель бизнеса на основе низких расходов.

Можно выделить следующие типы бюджетных авиакомпаний:

1. Классический Low Cost

Классическая бизнес-модель авиакомпании Low Cost — это концентрация усилий на снижении расходов всеми возможными средствами. Полеты во второстепенные аэропорты, полное отсутствие бесплатного сервиса в воздухе и на земле, уменьшенный шаг кресел в салоне самолета и т.п.

К таким авиакомпаниям применяется определение «no frills» (без излишеств). При полете с ними нужно быть готовым к тому, что Вам придется носить с собой багаж в самолет, платить за воду, не получить ни копейки при отказе от полета. Но зато и цены на авиабилеты в таких авиакомпаниях — самые низкие.

Low cost авиакомпании, использующие такую модель — американская Southwest 1.Отказ от традиционных видов сервиса на борту

. К таковым относится отсутствие питания, разделения салона по классам, более вместительная компоновка салона, что в конечном счете позволяет взять на борт большее количество пассажиров.

2.Оптимизация маршрутной сети

. Одним из способов сделать бизнес авиакомпании, отказавшейся от традиционных сервисов, рентабельным и доходным является максимизация использования имеющегося воздушного флота и сокращение времени простоя. Другими словами, вступает в действие эффект масштаба — чем больше налет, тем меньше совокупные издержки. Low-cost компании в основном ориентируются на короткие и средние расстояния (примерно до 2000 км). Большая продолжительность полета делает для покупателя непривлекательными и отсутствие питания на борту, и высокую плотность компоновки салона. Также достичь максимального использования имеющегося воздушного флота можно путем сокращения времени обслуживания ВС в аэропорту. Время, необходимое на полное обслуживание и загрузку (turn-around time), является одним из важнейших факторов для авиакомпаний. В любом европейском аэропорту действуют конкурирующие между собой компании по наземному обслуживанию. В Украине пока все совсем наоборот. Low-cost-авиакомпаниям важно получить возможность сэкономить время и деньги на дополнительных услугах: уборке самолета, чистке туалетов, загрузке бортпитания и т.д. Для этого аэропорт должен иметь конкурентную внутреннюю среду (конкуренция между хендлинговыми компаниями). Хендлинговые компании занимаются обслуживанием пассажиров. Это регистрация, оформление и выдача багажа, доставка пассажиров до борта и с него, работа транспорта на территории летного поля, в том числе тягачей и трапов, и ряд других вопросов, связанных с обеспечением вылета и прилета регулярных рейсов. Стоимость подобных услуг обязательно включена в стоимость каждого авиабилета и составляет немалую ее часть. Либерализация (или отмена естественной монополии) может привести к общему снижению стоимости на 10% — 20%. По крайней мере, именно такие показатели были получены в Европе после того, как там провели подобные изменения.

Сегодня в украинских аэропортах в 99 случаев из 100 присутствует так называемая естественная монополия. Т.е. есть одна хендлинговая компания, являющаяся подразделением самого аэропорта, которая и диктует свои условия.

Для сравнения, в московском авиаузле свободная конкуренция среди хендлинговых компаний есть только в аэропорту Внуково. В Шереметьево, хотя и имеется две хендлинговые компании, одна из них принадлежит Аэрофлоту и обслуживает только его рейсы, другая — аэропортовая — всех остальных. А в Домодедово и такой альтернативы нет, и все работы ведутся самим аэропортом.

Согласно требованиям, каждый аэропорт с пассажирооборотом более 1 млн. человек в год обязан иметь не менее 2-х компаний по обслуживанию на земле, а с оборотом более 5 млн. человек — не менее трех.

Естественная монополия может пока лишь сохраниться в более мелких аэропортах, но это экономически оправдано.

Обратите внимание

Документов, регламентирующих количество хендлинговых компаний в аэропорту, в Украине нету, поэтому украинским аэропортам следует использовать такие нормативные документы как: «Постановление Еврокомиссии о регулировании хендлинговый деятельности».

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что полноценно развиваться Low-cost-авиакомпании на территории Украины не могут, поскольку отсутствует конкуренция между обслуживающими компаниями в аэропортах. Более подробно см. лекция «Внутренняя маркетинговая среда авиапредприятия».

Так же у авиакомпании есть возможность сэкономить на сборах за коммерческое обслуживание самолета. Салон убирают стюардессы, что экономит 20 минут на вызове бригады с аппаратурой, кроме того, Low-cost перевозчик привозит питание с собой, так что на загрузке бортпитания экономится еще 20 минут.

Таким образом, время стоянки самолета сокращается до 35 минут, в то время как обычно самолеты в украинских аэропортах обслуживаются в течение 50-60 минут, а по стандартам IATA среднее время обслуживания самолета составляет 45 минут.

Сокращение времени выгодно авиакомпании — это позволяет ускорить оборот самолетов — и аэропорту, у которого быстрее освобождаются мощности: стоянка и персонал.

3.Унификация воздушного флота авиакомпании. Данное условие позволяет снизить затраты на подготовку летного состава, закупку тренажеров, затраты на запасные части и обслуживание самолета. Low-cost перевозчики принципиально используют новые ВС.

Возраст самолета никак не влияет на безопасность полетов, но в зависимости от возраста будет зависит то, сколько времени ВС будет проводить на формах ТО.

4.Использование второстепенных аэропортов.

Поскольку традиционный билет включает в себя стоимость аэропортовых сборов, нередко достаточно высоких, то использование вторичных аэропортов позволяет сократить данную статью затрат.

5.

Он-лайн продажа билетов исключительно через инвенторные (собственные) АСБП, что позволяет сократить затраты на содержание собственных представительств и использование глобальных распределительных систем.

6.Однотипный, новый парк ВС, заказанный, как правило, у производителя в наиболее экономичной комплектации и в одноклассной компоновке.

.Агрессивная модель управления доходами авиакомпании (тарифная модель).

.Отказ от ряда хендлинговых услуг вне базового аэропорта или выполнение их собственными силами.

.Агрессивные методы топливного хеджирования.

Разница между low-cost авиакомпаний и традиционной авиакомпанией:

Основные два вида авиакомпаний это: бюджетные авиакомпании и традиционные авиакомпании. В этой статье я покажу «на пальцах» разницу между этими авиакомпаниями.

Так что такое это за зверь «бюджетная авиакомпания» и чем она отличается от традиционного перевозчика? Бюджетная авиакомпания (другие названия — дискаунтер, лоу-кост-авиакомпания) (англ. low-cost carrier, low-cost airline, также англ.

Важно

no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) — авиакомпания, которая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг. Собственно, традиционная авиакомпания предлагает все услуги, которые уже входят в саму цену билета. Надо не забывать, что главная разница в используемой «бизнес модели» и «строение системы маршрутов».

Бюджетная модель является бюджетной потому, что исключает из своей системы любые «сложные издержки» (к примеру, что вас багаж перегружают грузчики с одного рейса на другой).

Бюджетные авиакомпании ведут бизнес более эффективно, чем традиционные перевозчики. Low Cost авиакомпании всего мира получают больше налета на каждый самолет, больше дохода на каждого работника и меньше расходов на каждое пассажирское кресло.

Это достигается за счет использования современного и молодого авиапарка (новые самолеты потребляют меньше топлива и реже ломаются), исключения расходов на необязательные элементы роскоши (большинство из нас могут обойтись без бизнес-залов в аэропортах, питания на борту, миль за частые полеты и т.п.

), использования меньшего количества персонала (яркий пример — экипажи американской Low Cost авиакомпании Southwest сами грузят багаж и убирают салон самолета, сокращая тем самым расходы на персонал), продажи авиабилетов через интернет (расходы традиционной авиакомпании на комиссионное вознаграждение или содержание городских авиакасс составляют около 10% стоимости билета).Cost авиакомпании применяют очень простые и понятные тарифы без каких-либо ограничений. Вам не нужны специально обученные кассиры, чтобы разобраться в них. Однако системы управления продажами бюджетных авиакомпаний всегда соблюдают одно правило: чем выше наполняемость самолета, тем дороже стоимость авиабилеты. Поэтому, если Вы хотите летать совсем дешево — покупайте билет заранее, чем раньше, тем дешевле.

И еще одна особенность характерна почти для всех авиакомпаний дискаунтеров. Как перевозчики нового типа, Low Cost авиакомпании ставят на первое место интересы клиента. Скорее всего, стюардессы на борту встретят Вас радостной улыбкой, командир самолета поприветствует Вас в полете, а хамство и безразличие не будет обязательным элементом сервиса.

Давайте рассмотрим всё детальней в таблице.

Бюджетная авиакомпания (low-cost) Традиционная авиакомпанияБрендОдин бренд: «низкая цена»Обширный бренд: «цена и сервис»ЦенаПростое строение ценыСложное строение ценыРаспространениеИнтернетИнтернет, прямой заказ, туристические фирмыРегистрация на рейс (check-in) Без билета (распечатка из интернета) Билет и без билета (распечатка из интернета) Аэропорты, в которые открываются маршрутыВторостепенныеОсновные («примарные») Система маршрутовОт точки, до точки («pont-to-point») Ступица и спицы («hub and spoke») Количество пассажирских классов1Больше чем 1Во время полётаПлатить за все экстрыВсе экстры бесплатныИспользование самолётовИнтенсивноеСредняя интенсивностьВремя разворота в аэропортуМаксимум 25 минутМедленно, больше 25 минутПродуктОдин продуктБольшое количество интенгрированных продуктовДополнительная прибыльРеклама + продажи на бортуФокус на основном продуктеМеста в самолётеБез резерваций, мало местаРезервации, больше местаСервис на борту самлётаВ среднем: плохойНадёжный качественный сервисГлавный фокусПолётыОбслуживание других самолётов, грузовые перевозкиЦелевая группаТуристыТуристы и бизнесмены

Бренд. Даже если быстро вспомнить все рекламы, можно найти существенные различия между стратегиями авиакомпаний. К примеру, любая бюджетная авиакомпания будет рекламировать себя с помощью цены, а не сервиса. Ведь человеку надо долететь дешевле, он даже не будет обращать внимание на качество сервиса.

Получается мото бюджетных авиакомпаний: «You can love us or you can hate us». В свою очередь, традиционные авиакомпании рекламируют себя за счёт сервиса. Возьмите любую авиакомпанию из Дубая или же ближнего востока. Они позиционируют себя, как авиакомпании с самим лучшим сервисом в мире.

Правда, как вы не искали бы, не в одной рекламе не названа цена за билет в такой авиакомпании.

Цена. В данной категории подразумеваться цена за билет. Хотя в таблице и написано, что у бюджетных авиакомпаний «простое строение цены», но за этими словами скрывается несколько сюрпризов.

Если вы подумали, что вы платите только за билет и это всё, то вы ошибались. Какую плату за вас берут помимо денег за билет? За вас берут плату за регистрацию на полёт в интернете (при этом вы используете свой компьютер, своё электричество свой интернет).

Если же вы забыли распечатать посадочный талон на рейс, то компания вам его распечатает в аэропорту без проблем за дополнительную плату. Дальше, вы должны оплатить свой полёт кредитной или другой картой. Тут самый главный сюрприз: «чтобы оплатить, вы должны заплатить». Вы должны заплатить какую-то пошлину за оплату своего же билета.

При этом, если вы хоть немного понимаете в банковской системе, то сама авиакомпания тоже будет платить какую-то сумму за то, что вы платили картой.

Если же вы платили кредитной карточкой, то компания заплатит 1-2,5% от стоимости билета.

Совет

Если же вы платили другой карточкой, то компания заплатит стандартную пошлину (читайте «const»), которая не меняется в зависимости от суммы. В традиционной авиакомпании, вы можете сделать всё тоже самое с некоторыми отличиями. К примеру, билет вам выдают в кассе, можете распечатать так же дома и т.д. При этом авиакомпания сразу вам даёт прейскурант на все свои услуги и ничего не прячет, так же иногда даёт советы, как это сделать быстрее и дешевле.

Распространение. Билеты бюджетников распространяются только через интернет, что в общем плане хорошо, ибо любой человек может себе позволить в любой точке мира купить билет.

Традиционные перевозчики делают всё тоже самое, но к этому добавляются кассы прямых продаж и туристические фирмы, в которых продаются билеты этих авиакомпаний.

Регистрация на рейс.

В традиционной авиакомпании пассажир может в свободной мере выбрать способ регистрации на рейс (лично за регистрационным столиком или через интернет). Бюджетные перевозчики оставили только регистрацию через интернет, иногда через кассы, чтобы не платить заработную плату работникам в кассах.

Аэропорты.

Бюджетные авиаперевозчики летают во второстепенные аэропорты, куда в основном не летают все остальные. Там нету конкуренции и вокруг куча людей желающих улететь оттуда. Это не главные аэропорты страны, чтобы туристу из этого аэропорта добраться до «цивилизации», то придётся потратиться на другой вид транспорта.

Можете посчитать: стоимость билета + стоимость второго транспорта = это того стоит? Традиционные авиакомпании летают в основные аэропорты страны, что существенно облегчает жизнь туристам. Правда, конкуренция там жестокая, да и цены выше. Поэтому, у традиционных перевозчиков на эти маршруты цены выше.

Система маршрутов. От точки до точки. К примеру, чтобы долететь из Барселоны в Стокгольм, нужно два билета. Из Барселоны в пересадочный пункт и из пересадочного пункта в Стокгольм.

При этом стоит учесть тот факт, что если первый самолёт запоздал, ты вы автоматом второй можете выкинуть, не забывайте, что вам ещё в пересадочном пункте надо забрать и сдать багаж заново и т.д.

Все пассажиры прибывают в один базовый аэропорт, где переходят в другие самолёты этой же авиакомпании. За все неполадки и опоздания отвечает сама авиакомпания.

Во время полётов. Бюджетная авиакомпания — платите за все экстры (еда, плед, вода, скоро будете платить и за туалет). Традиционная авиакомпания — всё включено в цену билета.

Использование самолётов.

Бюджетная авиакомпания использует самолёты в разы интенсивней, они не стоят на земле создавая издержки (к примеру, за стоянку тоже надо платить).

У традиционных авиакомпаний самолёты пытаются использовать интенсивно, но к примеру, если бы у бюджетных сломался какой-то самолёт то его бы не могли бы заменить ибо не было бы ресурсов, а тут ситуация наоборот. Выбирай — не хочу.

Время разворота у бюджетной авиалинии 25 минут. Чем меньше самолёт на земле, тем меньше он делает издержек. Иногда можно наблюдать, что в одну дверь самолёта заходят пассажиры, а в другую только успевают выходить прилетевшие пассажиры.

Источник: https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=700772

Свет и тени фитнес-индустрии. Кто зарабатывает на нашем желании выглядеть спортивно

Что представляет из себя фитнес-индустрия столицы? Это циничный бизнес, призванный «выкачать деньги из населения» или реальная услуга, позволяющая набрать форму и улучшить здоровье? Понятие «фитнес» пришло в Россию в начале 1990-х.

— Создатели новой индустрии сразу попытались придать ей шарм занятия для богатых, — улыбается фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике Виктор Кравец. — Ведь 1980-е были временем подвальных «качалок».

А «качок» был синонимом мелкого бандита.

Первый клуб мирового уровня в Москве открылся на улице Житной в 1993 году и снискал себе славу в среде «новых русских». Это был World Class — впоследствии лидер отечественной фитнес-индустрии.

Таким образом, фитнес в Москве стал развиваться по так называемой английской модели, удовлетворяя потребности в физической активности сначала наиболее обеспеченных слоев населения, а уже потом — всех прочих.

В США же, напротив, рынок вырос из маленьких и общедоступных тренажерных залов, во многом благодаря государственной поддержке и пропаганде здорового образа жизни.

— В Штатах первым фитнес-клубам государство обеспечило очень хорошие условия для развития, а у нас это на 100 процентов коммерческая среда, просто бизнес, — рассказывает маркетолог компании SFS-management Ольга Дивеева. — Впрочем, похоже, здоровье входит в моду и становится образом жизни.

Подключился средний класс

Вплоть до 2005 года московская индустрия фитнеса зарабатывала в основном за счет элитного сегмента. Но в середине «нулевых» стало ясно, что эта ниша практически заполнена.

Столичным коммерсантам скорее пришлось, нежели захотелось обратить внимание и на средний ценовой сегмент рынка. А он, кстати, остается относительно свободным и по сей день.

По данным консалтинговой компании «АМИКО Ресерч», сейчас он заполнен всего лишь на 20 процентов, что делает его наиболее перспективным.

Тем более что средний срок окупаемости вложений в фитнес-центр сейчас, по подсчетам экспертов, составляет два-три года.

Затем фитнес, что называется, пошел в массы.

Обратите внимание

Появились недорогие клубы: «Зебра», «Фитнес Гуру», WeGym, «Фитнес Тайм» и другие для относительно небогатых людей (см. инфографику).

Бицепсы со скидкой

А последний кризис, начавшийся в 2014 году, вывел на рынок первую дискаунт-сеть. За первый месяц занятий платишь 4500 рублей. За второй и последующие — всего 1500.

— В фитнесе 80 процентов спроса приходится на тренажерный зал, 20 процентов — на «надстройку» в виде бассейна и сауны, которыми не пользуются подавляющее большинство посещающих тренажерный зал, — пояснил владелец сети Тихон Косых.

— При этом основные затраты приходятся как раз на содержание «дополнительной» инфраструктуры. Поэтому первым делом он отказался от бассейна, сауны, кабинета красоты и детской комнаты. Только зал, клиенты, и никакой толпы сотрудников.

Чтобы сократить издержки, Тихон решил открывать клубы исключительно в торговых центрах.

— Финансово-экономический кризис изменил отношение собственников к таким арендаторам, как мы, — они готовы видеть нас в качестве «якорей», — говорит Косых. При этом подойдет не любой ТЦ: нужны высокие потолки, бесплатная подземная парковка, витринные окна.

В последнее время на рынке наметилась и еще одна тенденция: старожилам стали составлять конкуренцию непрофессионалы. Особенно имеющие доступ к одному из ключевых для этого вида бизнеса ресурсов — объектам недвижимости с удобным расположением.

Например, строительный концерн «Крост» развивает собственную сеть фитнес-клубов Else Club. Недавно группа компаний «МИАН» открыла сеть фитнес-клубов Terra-sport. Смысл прост: строится жилой комплекс, и тут же открывается клуб.

Как сообщили в пресс-службе компании, планируется дальнейшее развитие сети и открытие новых клубов.

Появилась и еще одна тенденция: крупные игроки рынка, охваченные желанием заполучить клиентов среди представителей все более широких социальных слоев, уже ринулись на новые для себя территории. Так, в 2006 году Ольга Слуцкер, тогдашний президент сети World Class, а ныне президент «Русской Фитнес Группы», основала более демократичную сеть «ФизКульт».

Арендодатели очень жадны

Что мешает развитию фитнес-индустрии? Одна из главных проблем — слишком дорогая аренда.

— С одной стороны, понять девелоперов можно.

Важно

Они построили офис или торговый центр, взяв кредит в валюте. И отдавать тоже нужно в валюте, а курс доллара и евро, как известно, за последние три года вырос вдвое. Поэтому цену для фитнес-клубов они тоже выставляют в долларах.

А клубы ее просто не тянут, ведь доходы у них руб левые, — сетует Ольга Слуцкер. — С другой стороны, многие девелоперы, к сожалению, просто страдают жадностью.

Проводя переговоры, я не перестаю повторять, что хороший, стабильный фитнес-клуб на первом этаже всегда увеличивает привлекательность вашего офиса или жилого комплекса.

Люди хотят жить и работать там, где есть возможность поддерживать свою спортивную форму! Нишу клубов-дискаунтеров она оценила как очень перспективную.

— Доходы большинства населения действительно не растут. Поэтому когда появляется возможность тренироваться за 1,5–2 тысячи рублей в месяц — это великое благо, — считает Ольга Сергеева.

Проблема, по ее словам, в том, что эти клубы, чтобы окупаться, должны иметь очень высокую проходимость. А обеспечить ее сложно. Ведь многие небогатые люди, на которых подобный фитнес рассчитан, часто не настолько задумываются над своим здоровьем, чтобы ходить в спортзал. К тому же клубы-дискаунтеры вынуждены жестко экономить на персонале.

Между тем тренажеры сейчас настолько сложные, что разобраться в них, не имея опыта занятий, очень проблематично. И возникает ситуация гипермаркета: много людей, много товаров, а продавцов не видно и спросить о качествах того или иного товара просто не у кого. Так и в спортзале.

Неподготовленных покупателей фитнес-услуг отсутствие тренеров может отпугнуть.

Кстати, о тренерах…

Его задача — клиенток развлекать

Олеся три года проработала на ресепшен крупного фитнес-клуба.

— Все наши тренеры — молодые симпатичные качки, но спортивного образования никто не имеет. Только курсы, — рассказывает Олеся. — На самом деле их задача — не тренировать, а просто показать, как пользоваться тренажерами, и развлекать клиенток. Ну, знаешь, улыбка до ушей и сплошной позитив. В общем, важно создать атмосферу.

Ты думаешь, в фитнес идут тренироваться? Большинство идет хорошо провести время: поболтать, посмеяться, посидеть в баре с белковым коктейлем. А потом всем рассказывать, что ты фитнесом занимаешься.

Тех, кто занимается реально, меньшинство, и они, как правило, сами хорошо знают, что и как им делать, составляют себе программы сами.

Как пояснила Олеся, романы тренеров с клиентками — особенно женщинами за сорок — явление заурядное.

— Тут такие страсти кипят! Иногда даже мужья разбираться приезжают, — смеется Олеся. — Парни у нас хорошие, веселые, но профессионалами я бы их не назвала. Скорее — аниматорами. Помню к нам пришел дядечка лет 50, мастер спорта по спортивной гимнастике. Его не взяли: старый слишком, не накачанный.

Совет

А нужны такие, чтоб клиенткам нравились! Ольга Слуцкер добавляет: — Проблема профессионализма кадров действительно существует. Не зря мы в наших сетях создали целую систему повышения квалификации тренерского состава, — пояснила эксперт. — На самом деле квалификация тренеров зависит от сети.

Если это серьезная компания, то попасть на работу можно, только имея профессио нальное образование. Просто со спортивной фигурой — как единственным активом — вы не устроитесь.

Как пояснила Ольга Сергеевна, фитнес-индустрия Москвы — в плане подготовки тренерского состава — идет по пути Европы.

— В США, например, есть традиция, когда клиенты фитнес-клубов становятся тренерами на общественных началах, — пояснила эксперт. — В Европе все намного сложнее. Мы однажды открыли свой клуб в Монако, но тренеры не могли начать работу, пока не получили местные сертификаты. В Москве скорее, как в Европе. Успех занятий зависит не от тренажеров, а по большей части от наставника.

Откуда приходят тренеры в фитнес-индустрию? Как правило, это выпускники институтов физкультуры и «спортивных» техникумов.

— И всем им нужно сразу идти в специальные лицензированные школы, — рассказывает кандидат биологических наук, преподаватель лицея «Ученый фитнес» Александр Мирошников. — Потому что в клубах сейчас используется более двухсот разных тренажеров, о которых в Институте физкультуры даже не слышали.

По мнению Александра Борисовича, в большинстве известных московских клубов работают тренеры очень высокой квалификации.

— Да, ты не сможешь в приличном месте работать, если постоянно не проходишь курсы повышения квалификации, — поясняет эксперт. — Таков на рынке фитнес-услуг закон.

Денис Мирошниченко, эксперт портала openbusiness.ru, уверен: — Даже при высокой насыщенности они все еще обладают возможностями роста.

В первую очередь это касается фитнес-клубов со стоимостью абонемента до 50 000 рублей, то есть представителей сегментов «Комфорт», «Эконом» и «Лоу-кост».

Говоря о Москве, следует также отметить высокую насыщенность в пределах Центрального округа, в то время как окраинные спальные районы охвачены значительно меньше.

Обратите внимание

Как пояснил эксперт, уровень инвестиций в открытие фитнес-клуба значительно отличается в зависимости от ценового сегмента, в котором он планирует работать.

На запуск проекта в сегменте «Премиум» может потребоваться более 200 млн рублей, для сегментов «Бизнес» и «Комфорт» эта сумма может находиться в пределах 80–100 млн рублей, а для небольшой фитнес-студии — всего 5–7 млн рублей.

Такие средства есть даже у представителей малого бизнеса, а значит, «качалки» будут приходить и на окраины.

— Рост популярности фитнеса — общемировой тренд, — пояснил Мирошниченко. — К тому же здоровый образ жизни активно пропагандирует государство, что способствует развитию фитнес-услуг.

Кандидат социологических наук преподаватель МГУ Евгений Золотарев, добавляет: — Для немалой части москвичей посещение дорогого фитнес-клуба — это демонстрация социального статуса.

Даже в условиях кризиса люди не готовы отказываться от фитнес-центров: в первую очередь это касается сегментов «Люкс» и «Премиум».

Годовой абонемент в престижный спортивный клуб сегодня такой же атрибут благополучия, как дорогая иномарка. Отказаться психологически очень сложно.

Экипировка — это чистый маркетинг

Огромная часть фитнес-индустрии — производство экипировки. Майки, спортивные трусы, носки, кроссовки, сумки, перчатки… — Экипировка — это чистый маркетинг. Никакого отношения к успеху в занятиях она не имеет, — уверен фитнес-тренер Ярослав Лаушкин. — Больше того: она часто даже мешает.

Синтетические майки, которые почему-то выпускают известные бренды, например, не впитывают пот. Тело не дышит и во время занятий перегревается. Тем не менее почти в любом фитнес-центре — настоящий показ мод: люди хвастаются фирменными маечками. При этом, чтобы заниматься, вполне достаточно обычной хлопковой майки и шортов.

Важно

Впрочем, как пояснил эксперт, новая экипировка нередко служит стимулом… не бросать занятия. Особенно для женщин.

— Она покупает новые кроссовки или купальник для бассейна, и ей, конечно, хочется обновки надеть, — рассуждает Ярослав. — А куда надеть? В фитнес-центр. Правда, если других стимулов нет, то на одной смене экипировки долго не продержишься.

Отдельная история — спортивное питание. «Настоящий» фитнес-мен постоянно ест какие-то энергетические батончики, с важным видом рассуждает о витаминных комплексах.

— Индустрию фитнес-питания подкосила девальвация рубля, — пояснил Ярослав Лаушин. — Зато произошло импортозамещение — появилось много отечественных препаратов — например, аминокислотных. Качество их хуже, но цена приемлема. Правда, спортивное питание постепенно теряет популярность. Оно помогает набрать форму лишь в 10–15 процентах случаев.

Впрочем, как пояснил эксперт, сейчас набирает популярность еще одна тенденция: спортивное питание с доставкой на дом. Заказ — через интернет. Это уже не белковые препараты со вкусом ванили, а ресторанные блюда.

— Меню составляет диетолог. Он же рассчитывает калорийность, количество белков, жиров и углеводов, — поясняет Ярослав.

— Как и в любом ретейле, здесь есть свои «бутики» с ограниченным количеством дорогих блюд, вроде запеченных крабов, и свои дискаунтеры, где выбор блюд огромен, и стоят они всего по 50–100 рублей.

Вот только сегодня я заказал себе завтрак, обед и ужин на два дня. Блюда в холодильнике, буду разогревать по мере необходимости.

Как пояснил эксперт, спортивное питание давно ушло от куриной грудки. Появилось множество очень вкусных и полезных для здоровья блюд.

В общем, фитнес сегодня — это огромный бизнес. От «особых» стелек в кроссовки до сетей с миллиардными оборотами. «Фитнес — это вековечная мечта человека о бессмертном теле», — сказал однажды писатель Александр Проханов. Как и всякая настоящая мечта, она, конечно, недостижима. Но мы будем идти к ней всегда. А значит — фитнес-индустрия вечна.  

ПЯТЬ СОВЕТОВ

Как похудеть к Новому году

— Смените режим питания. Ешьте меньше, но чаще — через каждые три часа

— Пейте больше жидкости: не меньше 35 мг воды на килограмм массы тела в сутки

— Откажитесь от всего мучного, сладкого, жирного

— Делайте в день не меньше 10 тысяч шагов

— Регулярно тренируйтесь под присмотром тренера

По данным Ассоциации профессионалов фитнеса PFA

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Источник: https://vm.ru/news/443896.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector